+48 884 061 034

+48 698 062 034

biuro@ratujemywesele.pl

 

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu i wypożyczalni

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:
Ankama Consulting Kamil Batko
Ul. Józefa Konrada Korzeniowskiego 6/46
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-33-72-578
REGON: 366964964
zwaną dalej RatujemyWesele – Wypożyczalnia Dekoracji
Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług RatujemyWesele – Wypożyczalnia Dekoracji, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia.
2. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia.
3. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do RatujemyWesele – Wypożyczalnia Dekoracji w stanie nienaruszonym do 2 dni po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości 100,00 zł.
4. RatujemyWesele – Wypożyczalnia Dekoracji nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.
5. W przypadku dokonania uszkodzeń przez Zamawiającego przedmiotu, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kaucja.
6. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
7. Ogólną wartość prac określa RatujemyWesele – Wypożyczalnia Dekoracji na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Zamawiającego.
8. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia.
9. Koszt przesyłki zwrotnej do RatujemyWesele – Wypożyczalnia Dekoracji pokrywa Zamawiający, chyba, że strony ustalą inaczej.
10. RatujemyWesele – Wypożyczalnia Dekoracji pobiera przed wysyłką kaucję zwrotną. W przypadku uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu wypożyczanych przedmiotów i stwierdzeniu braku uszkodzeń.
11. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana RatujemyWesele – Wypożyczalnia Dekoracji nie później niż 3 dni po dokonaniu rezerwacji, w gotówce lub przelewem na konto:

Ankama Consulting Kamil Batko
Ul. Józefa Konrada Korzeniowskiego 6/46
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-33-72-578
REGON: 366964964
nr konta mBank 42114020040000380276783283

12. Na stronie użyto dekoracji wykonanych przez naszą pracownię florystyczną, jak również zamieszczono zdjęcia wykonane przez inne osoby. Niektóre zdjęcia zostały pozyskane ze stron internetowych. Służą one przedstawieniu możliwych do wykonania dekoracji, jak również inspiracji dla klienta. Jeżeli znalazłeś/aś swoją dekorację na naszej stronie i nie chcesz aby się tutaj znajdowała, napisz do nas – zostanie ono usunięte.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.